X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Pierwszy żłobek w Gminie Zabór

Data publikacji: 13.01.2020

W Zaborze 10 stycznia otwarto pierwszy Klub Dziecięcy. Opieką objętych zostało 15 dzieci w wieku do 3 lat, dzięki temu rodzice mają możliwość godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


zlobek.jpg

Wartość projektu wynosi ponad 504 tys. zł, dofinansowanie przekracza 428 tys. zł. W oficjalnym otwarciu wziął udział wicemarszałek Łukasz Porycki. 

Projekt „Pierwszy żłobek w Gminie Zabór!” którego Beneficjentem jest Gmina Zabór realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Grupę docelową stanowi 15 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym 15 kobiet pracujących, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Wszyscy uczestnicy to osoby zamieszkujące na terenie woj. lubuskiego w Gminie Zabór. W projekcie wsparciem objęte zostaną dzieci, które ukończyły 1 rok życia - do 3 lat. 

Obecnie w województwie realizowane są 24 podobne projekty. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 trafiły między innymi na tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz na szkolenie niań i dziennych opiekunów. 

- W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 25 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 600 miejsc - mówił wicemarszałek Porycki.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

idn4536

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603