X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Mamy 260 Lubuskich Talentów

Data publikacji: 06.12.2019

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak możliwości dała Unia Europejska. Dzięki funduszom europejskim, Departament Infrastruktury Społecznej przygotował specjalny program dedykowany młodym osobom.


stypendium.jpg

– Od 11 lat wręczam stypendia w regionie lubuskim, ale dziś jest wyjątkowy moment, bo otrzyma je 260 uczniów. Te pieniądze mają was zaangażować. To jest podziękowanie za waszą pasję, wielką pracę i bardzo dobre wyniki w nauce. Te środki mają dać impuls do jeszcze większego zaangażowania. Życzę wam, abyście mogli spełniać marzenia. Tak jak powiedział znany polski himalaista Krzysztof Wielicki: Jak się bardzo chce, to się wchodzi. Życzę wam, żebyście zdobywali każdy swój Mount Everest – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Wicemarszałek Łukasz Porycki dodał, że talent to wielki dar i zobowiązanie. – Wy dzisiaj tworzycie elitę uczniów w województwie lubuskim, wkraczającą na salony wiedzy, którą zdobyliście ciężką pracą. Wasze świadectwa są największym tego dowodem. Bądźcie ambasadorami „Lubuskich Talentów”, pokażcie kolegom i koleżankom, że dzięki ciężkiej pracy można zdobyć uznanie - mówił wicemarszałek. 

Nowy program jest skierowany do 260 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. 

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów ogólnokształcących) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. 

Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wys. 6 tys. zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 tys. zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy. 

Stypendium można przeznaczyć napomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca domowej nauki, sprzęt komputerowy, koszty transportu w celu dotarcia do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia, kursy, szkolenia w tym kursy językowe, obozy naukowe, korepetycje, koszty uczestnictwa w konkursach i/lub olimpiadach, koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej (teatr, galeria sztuki, filharmonia). 

Jakie kryteria należało spełnić, aby uzyskać stypendium: 

a) uczęszczać do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego; 

b) uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen na poziomie co najmniej 5,00; 

c) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2018/2019) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00; 

d) niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego. 

Wartość dofinansowania: 2,6 mln zł, w tym: EFS – 2,4 mln zł, Budżet Państwa – 277 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 2,7 mln zł 

Projekt realizowany w ramach: Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT. 

Lista rankingowa dostępna na stronie tutaj

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

idn4512

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603