X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Wspominamy tych, którzy odeszli

Data publikacji: 31.10.2019

Wszystkich Świętych i Zaduszki to święta głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Od wieków pochylamy się nad grobami zmarłych, zapalamy znicze, składamy kwiaty.


[wieczki.jpg

Pielęgnowanie pamięci to wyznacznik naszej tożsamości, nośnik wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Powspominajmy zatem wybitnych Lubuszan, którzy w tym roku od nas odeszli. Żyli wśród nas, byli znani i szanowani w swoich środowiskach pracy oraz działalności społecznej. 

W tym roku odeszli od nas: 

Stanisław Szymkowiak – pełnomocnik Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2012-2015. Wielki patriota, wspaniały i życzliwy człowiek, który wiele lat pracował na rzecz scalenia środowisk kombatanckich w naszym regionie.Z dużym zaangażowaniem i pasją podejmował rozliczne działania integrujące środowiska kombatanckie z terenu całego województwa lubuskiego oraz pracował nad koordynacją ich działań. Absolwent fizyki i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze, a także w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Długoletni działacz NSZZ Solidarność. W 1989 roku pracował w Komisji Koordynacyjnej, która po obradach okrągłego stołu reaktywowała struktury organizacji. Był również przewodniczącym Zielonogórskiej Rady Seniorów, społecznikiem i wolontariuszem. Za swoją działalność na rzecz kombatantów został m.in. uhonorowany odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznaną przez Zarząd Główny w Warszawie, Odznaką Honorową Sybiraków przyznaną przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie. Odznaczony został także Medalem Pamiątkowym Zielonogórskich Sybiraków przyznanym przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze. 

Małgorzata Lachowicz-Murawska – osoba całym sercem oddana społeczności lokalnej, aktywny członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przez wiele lat związana z Lubuskim Teatrem. Do 2006 r. pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli, w latach 2006-2010 była starostą powiatu nowosolskiego, w latach 2012-2016 zastępcą dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. 

Tomasz Niesłuchowski - zasłużony samorządowiec, wielki społecznik, wieloletni wójt gminy wiejskiej Żagań, radny Rady Powiatu Żagańskiego, który przez całe życie służył ludziom. Niezwykłej charyzmy Ambasador idei samorządu terytorialnego. Przez 42 lata był Gospodarzem gminy wiejskiej Żagań najpierw jako naczelnik, a później wójt. Twórca i realizator projektów niezwykle istotnych, nie tylko dla swojej Małej Ojczyzny, ale również strategicznych dla rozwoju regionu lubuskiego. Potrafił rozwiązać każdy problem z życzliwością i uśmiechem, codziennie wypełniając swoją misję. 

Grzegorz Gabryelski – wspaniały samorządowiec, człowiek całym sercem oddany społeczności lokalnej, były wójt Przytocznej i wieloletni starosta międzyrzecki. Karierę samorządowca rozpoczynał od stanowiska wójta Przytocznej. Później został radnym powiatu międzyrzeckiego, wicestarostą i starostą. Był też prezesem powiatowych struktur Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Gerard Nowak – wieloletni dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, reżyser widowisk muzycznych i teatralnych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Folkloru oraz Orszaku Trzech Króli, muzyk, animator kultury, pedagog, postać ważna dla zielonogórskiego środowiska kulturalnego. Aranżował muzykę z czołówką estradową - Milianem, Górnym, m.in. dla Ałły Pugaczowej, Mieczysława Szcześniaka, Lory Szafran. Z Festiwalem Folkloru w Zielonej Górze Gerard Nowak był związany ponad 40 lat. 

Irena Linkiewicz - dziennikarka, reporterka. Z rozgłośną Radia Zachód była związana przez kilkadziesiąt lat. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w radiu rozpoczęła w Zielonej Górze w 1974 r., a w 1976 r. zdobyła pierwszą nagrodę za reportaż. Laureatka wielu prestiżowych nagród. W 1994 r. nominowana do nagrody Prix Italia. 

dr hab. Marek Furmanek - profesor nadzwyczajny, dziekan wydziału pedagogiki, psychologii i socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z zielonogórską uczelnią był związany od 1982 r., kiedy dołączył do kadry Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) po ukończeniu elektroniki na Politechnice Śląskiej oraz Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Był założycielem i kierownikiem funkcjonującej od 2001 r. Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych. W 2014 r. został dziekanem wydziału pedagogiki, socjologii i nauk o zdrowiu. 

dr hab. Krzysztof Kaszyński - był współtwórcą zielonogórskiego środowiska akademickiego, filozofem, etykiem, wieloletnim pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dr hab. Krzysztof Kaszyński, profesor UZ, urodził się w 1939 r. Był absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w 1968 r. uzyskał dyplom magistra filologii polskiej. Po odbyciu studiów doktoranckich uzyskał stopień doktora filozofii, a w 1986 r. doktora habilitowanego. Był związany z WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, w której od 1975 r. pracował najpierw jako adiunkt. Od 1987 na stanowisku docenta, od 1996 profesor nadzwyczajny, był wieloletnim prorektorem tej uczelni. Był zaangażowany w utworzenie Instytutu Filozofii, który funkcjonuje od 1995 r. Pełnił funkcję dyrektora instytutu, w latach 1995-2014 kierował Zakładem Etyki IF. 

dr hab. Jacek Leluk - doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik katedry biochemii i bioinformatyki. Poza pracą miłośnik podróży, muzyki i kultury Wschodu. Pracę doktorską obronił w 1983 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Habilitację uzyskał 18 lat później na tej samej uczelni za przeprowadzenie analizy teoretycznej białek z zastosowaniem algorytmu semihologii genetycznej. Z zielonogórską uczelnią naukowiec związał się w 2005 r. Objął stanowisko kierownika katedry biochemii i bioinformatyki. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

idn4472

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603