X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Święto Latawca

Data publikacji: 11.09.2019

SOK oraz Burmistrz Sulęcina, Dariusz Ejchart zapraszają na kolejną edycję Święta Latawca. Zachęcamy do udziału w zawodach o Puchar Burmistrza Sulęcina.


latawce19.jpg

Zachęcamy również do tworzenia własnych, nietuzinkowych latających konstrukcji w dwóch kategoriach: latawce skrzynkowe oraz latawce płaskie.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 października o godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim im. S. Ożoga w Sulęcinie.

Zapraszamy całe rodziny! Wstęp bezpłatny.

 

Regulamin wydarzenia:

I. Organizator: Organizatorem zawodów jest Sulęciński Ośrodek Kultury

II. Warunki uczestnictwa: – w zawodach może wziąć udział każdy, bez ograniczenia wiekowego – w zawodach biorą udział wyłącznie latawce własnoręcznie wykonane- na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać rejestracji oraz pobrać numer startowy- podczas rejestracji należy zaznaczyć kategorię, w której startuje /latawce płaskie, latawce skrzynkowe/

III. Termin i miejsce zawodów:

Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim im.Stanisława Ożoga w Sulęcinie

6 października 2019 r. o godzinie 13.00.

IV. Sposób oceniania prac konkursowych: – ocena latawców dokona jury powołane przez organizatorów- jury dokona oceny wg następujących kryteriów: estetyka wykonania, stopień trudności wykonania, efekt lotu- prace nie wykonane własnoręcznie oraz prace z poprzedniego roku nie będą podlegały ocenie.

V. Nagrody: – w każdej kategorii jury przyzna puchar Burmistrza Sulęcina- w każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1 69-200 Sulęcin reprezentowany przez Dyrektora Jacek Filipek

2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@soksulecin.pl

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Zawodów latawcowych w dniu 6 października w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego)

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;

8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


balony.png

Pierwsza tego typu Balonowa Zabawa zorganizowana przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz fundację Balonowe Endorfinki – wypuść swój balon w niebo, jeśli trafi w ręce drugiego szczęśliwca – obydwoje wygracie atrakcyjne nagrody! 

Zabawa Balonowa podczas Święta Latawca 06.10.2019 r. 

Balony sprzedawane będą od godziny 13:00 do zakończenia Zawodów Latawcowych o Puchar Burmistrza Sulęcina 

Cena: 10 zł/balon 

Regulamin oraz szczegółowe informacje na stronie tutaj.

Źródło: Sulęciński Ośrodek Kultury

Pliki:

przetwarzanie-danych-osobowych.pdf - typ: Plik PDF, waga: 63,16 KB
zgoda-na-wizerunek.pdf - typ: Plik PDF, waga: 64,81 KB

idn4415

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603