X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Rusza program stypendialny Lubuskie Talenty

Data publikacji: 04.09.2019

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z województwa lubuskiego.


girl.jpg

3 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie realizacji projektu.

Projekt pn. Lubuskie Talenty - Program Stypendialny będzie realizowany przez Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez wsparcie stypendialne udzielane w okresie roku szkolnego 2019/2020.

W okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów ogólnokształcących) zrealizuje Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wys. 6 000,00 zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 000,00 zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy.

Projekt będzie realizowany w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Całkowita wartość projektu: 2.773.000,00 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

idn4405

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603