X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 28.01.2019

Od 2 stycznia 2019 r. mieszkańcy Zielonej Góry mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


9298pomoc.jpg

Porady są udzielane w godz. 7.30-18.30 w punktach przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zapisy: tel. 68 45 64 834 (w godz. 7.30-15.00) lub email pomocprawna@um.zielona-gora.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zapisy i kolejność udzielania porad
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wg kolejności zgłoszeń po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. 

Zasady korzystania z porad www.bip.zielona-gora.pl 

Źródło: Urząd Miasta Zielona Góra

idn4135

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603