X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Promocja Lubuskiego poprzez sport

Data publikacji: 17.01.2019

Rusza konkurs dla organizacji pozarządowych na promocję województwa lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą. Do rozdysponowania 200 tys. zł.


sport.jpg

We wtorek 15 stycznia Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą. 

Na wsparcie zadań - zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku - przeznaczona została kwota 200 tys. zł. 

Oferty należy składać do 7 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie 
- w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7
- w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Więcej informacji na stronie tutaj.  


gymnast.png

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

idn4121

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603