X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Jak obliczyć koszt uzyskania przychodu?

Data publikacji: 06.12.2018

Jak prawidłowo obliczyć koszt uzyskania przychodu i co można do niego zaliczyć?


02.jpg

Koszty uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej.

Większość przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że z zasady podatek dochodowy zależy i jest wprost proporcjonalny do osiąganych przez nich dochodów. Dochód natomiast, zależy od operacji obliczeniowej i porównania sumy przychodów i kosztów uzyskania przychodu. Nie jest więc tajemnicą, że czym wyższy koszt uzyskania przychodu, tym niższy dochód, a co za tym idzie - zobowiązanie podatkowe. W praktyce zdarza się jednak, że przedsiębiorcy źle kwalifikują koszty, płacą zbyt niskie podatki, a co za tym idzie narażają się na odpowiedzialność wobec organów skarbowych.

Przepisy i zasady podstawowe

Podstawowym aktem regulującym zagadnienia podatku dochodowego, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (prowadzonej przez osobę fizyczną), jest ustawa Podatek dochodowy od osób fizycznych. To w niej podatnik może znaleźć interesujące go przepisy oraz regulacje.

Warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na art. 22. Zgodnie z nim, koszt uzyskania przychodu to:

Definicja: Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wprost można więc zauważyć, że nie każdy koszt będzie mógł być podstawą obliczenia wysokość dochodu. Ustawodawca ograniczył możliwe wydatki mające wpływ na dochody do tych, które ponoszone są w konkretnym celu.

Komentarze i interpretacje

Ustawodawca nie wymienił wprost listy, ani katalogu kosztów, które mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, gdyż nie jest to w praktyce możliwe. Pozostawia to podatnikom pewien margines możliwości, jednak należy pamiętać, że interpretacja tego przepisu nie zależy bezpośrednio od niego. W tej kwestii praktyka i orzecznictwo wypracowało dodatkowe wskazówki, które umożliwiają prawidłowe określenie wydatku jako koszt uzyskania przychodu.

  • Z powodu wieloznacznego terminu kosztu uzyskania przychodu należy każdą sytuację rozstrzygać w kontekście danej sprawy, z punktu widzenia zasad doświadczenia życiowego, bowiem u jednego podatnika wydatek dotyczący takiego samego przedmiotu będzie stanowił koszt uzyskania, zaś u drugiego nie będzie mógł być uwzględniony. (wyrok NSA, sygn. akt. III SA 3269/99)

  • Muszą być zachowane dalsze istotne cechy, takie jak bezpośredni związek kosztu z prowadzoną działalnością, a jego poniesienie miało lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. (wyrok NSA, sygn. akt. III SA 3269/99)

  • Musi zachodzić, między wydatkiem a przychodem, związek przyczynowo-skutkowy. Istnieją jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowo-skutkowy nie jest wyraźny. Należy je rozwiązywać w oparciu o zasadę zdrowego rozsądku, a każda sytuacja wymaga odrębnego potraktowania. (wyrok NSA, sygn. akt. SA/Bk 1619/98)

Podsumowanie i rekomendacje

Podatki są jednym z ważnych elementów wpływów do budżetu państwa, w dużej mierze utrzymując jego wydatki, toteż odpowiednio powołane organy pilnują, aby nikt nieprawidłowo tych wpływów nie zmniejszał. Za nieodpowiednie odliczanie kwot od przychodu, podatnikowi grożą negatywne konsekwencje prawno – podatkowe, dlatego w każdym wypadku powinien on prawidłowo zweryfikować, czy dany koszt można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. W sytuacjach wątpliwych, warto sięgnąć nie tylko do przepisów, ale również do orzecznictwa oraz interpretacji. Należy jednak pamiętać, że interpretacje oraz wyroki nie mają mocy wiążącej ogólnie.

Materiał partnera

idn4067

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603