X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Rozbudowa i modernizacja Muzeum

Data publikacji: 07.08.2018

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego rejonu.


mzl.png

Po 59 latach od ostatniej przeprowadzki, Muzeum Ziemi Lubuskiej rozpoczyna ważny projekt rozbudowy i modernizacji, którego zwieńczeniem będzie większa powierzchnia ekspozycji, a także poprawa warunków magazynowania zabytków oraz dzieł sztuki. Nowo projektowana część budynku stworzy ponadto większe możliwości dla edukacji kulturalnej dzięki nowoczesnej bazie konferencyjnej.

Potrzeba rozbudowy wynika z kilku przesłanek. To przede wszystkim stale powiększające się zbiory, których obecnie nie można obejrzeć w całej okazałości. Kolejną z przesłanek jest coraz większa liczba odbiorców oferty kulturalnej (przez ostatnie 60 lat Zielona Góra prawie potroiła liczbę mieszkańców), wobec których Muzeum pełni misję związaną z integracją społeczną i promocją regionalnego dziedzictwa. Do tego należy dodać także rosnące potrzeby w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania zabytków i dzieł sztuki.

Realizacja projektu wiąże się z poprawą obsługi odwiedzających. Dzięki planowanym pracom, a także zakupom nowoczesnego sprzętu ekspozycyjnego (totemy informacyjne, makiety interaktywne) możliwe będzie poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie różnorodności i oddziaływania oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu w taki sposób, aby efekty realizacji Projektu zaspakajały szeroko rozumiane potrzeby społeczeństwa, w tym potrzeby osób z dysfunkcjami i grup wykluczonych, w aspekcie kontaktu z cennym i wartościowym dziedzictwem kulturowym, którym jest zarówno sam obiekt Muzeum Ziemi Lubuskiej, jak i zbiory zgromadzone przez instytucję.

Celem ogólnym Projektu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jest: 

  • zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnianie unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego;
  • wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
  • wzrost poziomu ruchu turystycznego w Zielonej Górze;
  • rozwój przemysłów kultury wolnego czasu.
Całkowita wartość projektu: 18 267 534,70 PLN
Kwota dofinansowania: 12 623 056,08 PLN
Okres realizacji projektu: 05.12.2016 – 30.12.2019

Więcej informacji o projekcie na stronie tutaj.

Szczegóły tego ważnego dla miasta i regionu projektu zostaną przekazane podczas konferencji prasowej już 31 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00. Konferencja odbędzie się w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Rozbudowa-na-stron1a.jpg

Źródło: Muzeum Ziemi Lubuskiej


idn3900

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603