X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Lubuskie przystąpiło do Platformy Bioregionów

Data publikacji: 24.04.2018

Do inicjatywy pn. „Bioregiony centralnej i Wschodniej Europy" przystąpiło 11 polskich województw oraz węgierski samorząd województwa Csongrad.

platforma.jpg

Lubuskie przystąpiło do inicjatywy „Bioregiony centralnej i Wschodniej Europy". Porozumienie w tej sprawie parafowała Marszałek Elżbieta Anna Polak.– Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w obszar „Zielona Gospodarka” – jedną z trzech inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego, a także w naszą misję, czyli budowę zielonej krainy nowoczesnych technologii – wyjaśnia marszałek. 

Platforma Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej ma na celu podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionalnego opartego na biogospodarce. Inicjatywa powstała w dniu 6 października 2016 roku i zrzesza 12 regionów. Regiony przystępując do Platformy dokonały strategicznego wyboru rozwoju opartego na wiedzy, nowych technologiach i innowacjach oraz rozwoju gospodarki opartej na zasobach biologicznych i wykorzystujących biotechnologie. Cele Platformy Bioregionów obejmują swoim działaniem obszary zdiagnozowane w ramach Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Województwa Lubuskiego – Zielona Gospodarka. 

Celem działania Platformy Bioregionów jest: 

  1. Budowanie sieci powiązań i integrowanie interesariuszy biogospodarki w Centralnej i Wschodniej Europie.
  2. Definiowanie wspólnych strategii, planów działań, inicjatyw, projektów, jak również rozwijanie narzędzi dla wspierania i rozwijania inwestycji w sektorze biogospodarki.
  3. Tworzenie synergii pomiędzy instrumentami dostępnymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.
  4. Zapewnienie transferu najlepszych praktyk, dzielenie się wiedzą, wspólne uczenie się, szkolenia i edukacja we współpracy z bardziej zaawansowanymi regionami.
  5. Promocja idei zrównoważonej biogospodarki.
  6. Inicjowanie wspólnych projektów regionalnych i międzyregionalnych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sektora biogospodarki.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

idn3752

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603