X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Wczujmy się w klimat

Data publikacji: 06.04.2018

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

wczuj si.jpg

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawczych do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie. 

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski. Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który – ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Dodatkowo MPA będą uwzględniały długofalowe planowanie i zróżnicowane potrzeby interesariuszy i społeczności lokalnych. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*). Jednym z zamierzeń Ministerstwa Środowiska w ramach projektu jest edukacja i podniesienie świadomości na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

Ranking polskich miast zrównoważonych tutaj.  

Obserwacje świata roślin i zwierząt prowadzone w całej Europie wskazują, że wydarzenia związane z początkiem wiosny, takie jak kwitnienie roślin i pojawianie się liści oraz zachowanie niektórych gatunków zwierząt – pojawiają się obecnie sześć do ośmiu dni wcześniej na całym kontynencie, niż 30 lat temu. Termin początku i końca pozostałych pór roku (wyznaczanych na podstawie wartości temperatury powietrza) także podlega zmianom. Długookresowe zmiany pór roku są efektem zmian klimatu związanych z globalnym ociepleniem. 

Do corocznej zmiany pór roku i długookresowej ich zmienności przystosowuje się przyroda. Jednak długofalowe zmiany w porach roku dla przyrody mogą stanowić zagrożenie. Dostosowując się gatunki zwierząt zmieniają swoje cykle życia oraz zasięgi występowania, ale zbyt szybkie zmiany w warunkach klimatycznych narażają je na utratę siedlisk i wymarcie. Dotyczy to szczególnie ptaków. Szacuje się, że z powodu tego zagrożenia do 2100 roku może wyginąć ok. 25% gatunków występujących współcześnie w Europie. 

Podobnie jak wiele gatunków zwierząt nie radzi sobie z przystosowaniem się do tak szybkiego tempa zmian, także organizm człowieka może „nie nadążać” za zmianami. Nagłe ocieplenie wczesną wiosną czy gwałtowne ochłodzenie późną wiosną są dla organizmów stresem, który niekorzystnie wpływa na samopoczucie i zdrowie, szczególnie małych dzieci i osób starszych.

Miasta także reagują na tę zmienność w porach roku. W miastach następują zmiany w zapotrzebowaniu na energię. Zmniejszają się różnice miedzy zapotrzebowaniem na ciepło i energię elektryczną w różnych porach roku. Prognozuję się, że skróceniu ulegał będzie czas zapotrzebowania na ciepło, ale zwiększy się zapotrzebowanie na chłód, co będzie powodowało zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Do tych zmian przygotowuje się sektor energetyczny. 

Miasta powinny być jak najlepiej przygotowane do opisywanych zmian. W miejskich planach adaptacji znajdą się działania, które usprawnią funkcjonowanie służb miejskiej i przygotują instytucje publiczne na niespodziewane sytuacje pogodowe, jak śnieżyca lub upał wiosną. Obecnie w 44 miastach – partnerach projektu trwają prace nad przygotowaniem list działań adaptacyjnych, które znajdą się w projekcie dokumentu strategicznego, jakim jest miejski plan adaptacji. Dokument ten włączony w politykę rozwoju miasta pomoże kształtować rozwój z lepszym uwzględnieniem zmian klimatu, także prognozowanej zmienności pór roku.

Więcej informacji o projekcie na stronie - tutaj. 

Źródło: Urząd Miasta Zielona Góra

idn3730

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603