X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Budżet Obywatelski 2018 - ruszyły konsultacje

Data publikacji: 04.08.2017

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta ustalono zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Zielona Góra.

bud|et.jpg

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych można znaleźć w załączniku nr 4.

Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na następujące kategorie: 

1) zadania ogólnomiejskie, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1/3 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2018 r. 

2) zadania okręgowe, lokalizowane na obszarach pięciu okręgów, których granice określa załącznik nr 1 do uchwały, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2/15 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2018 r. na każdy z 5 okręgów. 

Określenie granic okręgów budżetu obywatelskiego dla zadań okręgowych – mapa (załącznik nr 1) 

Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć dla zadania ogólnomiejskiego 1.000.000 zł, a dla zadania okręgowego 200.000 zł. 

Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać: 

1) każdy mieszkaniec Miasta Zielona Góra, który kończy 13 lat w roku 2017; 

2) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta Zielona Góra. 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2018 rok w ramach budżetu obywatelskiego do 30 września 2017 r. Zgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu (załącznik nr 2) 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 13, albo przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres budzet2018@um.zielona-gora.pl

Harmonogram konsultacji (załącznik nr 3).

Źródło: Urząd Gminy Zielona Góra

Pliki:

Załącznik nr 4 - typ: Plik PDF, waga: 379,24 KB
Załącznik nr 3 - typ: Plik PDF, waga: 185,72 KB
Załącznik nr 2 - typ: Plik PDF, waga: 1,8 MB
Załącznik nr 1 - typ: Plik PDF, waga: 184,1 KB

idn3410

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603