X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Wkrótce Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji”

Data publikacji: 21.07.2017

Znamy już program tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji”, który odbędzie się w dniach 23-29 lipca.

oblicza_tradycji_plakat.jpg

Oblicza Tradycji to interdyscyplinarna inicjatywa prezentująca różnorodność kulturową lubuskich społeczności lokalnych o rozmaitej proweniencji regionalnej w zestawieniu z obrazem tradycji innych kręgów kulturowych Europy i świata. Celem realizacji jest popularyzacja zjawisk kultury tradycyjnej poprzez formy tradycyjne i współczesne, twórcze inspirowanie rodzimych społeczności lokalnych w dziedzinie ochrony tradycyjnego dziedzictwa kulturowego oraz konfrontacja osiągnięć w tym zakresie przez uczestników festiwalu. Jest to projekt kompleksowy, integrujący nadawców i odbiorców (zbiorowych i indywidualnych). Festiwal Oblicza Tradycji stanowi twórcze rozwinięcie idei Zielonogórskich Festiwali Folkloru, które należą do najstarszych inicjatyw w Polsce, prezentujących tradycje różnych kultur oraz transformacje poszczególnych ich elementów. Planowana realizacja stanowi nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Na program przedsięwzięcia składają się takie działania jak:

- Kontynuacja badań terenowych z 2015 roku w kręgu społeczności lokalnych regionu lubuskiego w zakresie tematyki tradycyjnej obrzędowości, stanu zachowania w pamięci zasobów wiedzy tradycyjnej oraz wskazania osób gotowych do podjęcia tej tematyki w ramach amatorskiego ruchu artystycznego i przedstawienia wybranych elementów tradycji w warunkach scenicznych podczas Międzynarodowego Konkursu „Śpiewacy w Ochli”. 

- Prezentacje festiwalowe (koncerty konkursowe), podczas których zaproszone zespoły przedstawią programy oparte na tradycjach swoich regionów. Zaprezentują one na scenie Lubuskiego Teatru widowiska zawierające pieśni, tańce, muzykę w kontekście rezentowanego obrzędu. 

- Koncerty przeglądowe to prezentacje zespołów uczestniczących w festiwalu, które odbędą się w wybranych miejscowościach regionu lubuskiego, gdzie przygotowane programy zostaną przedstawione lokalnym społecznościom i turystom. Jednocześnie dla artystów będzie to możliwość poznania urokliwych zakątków Ziemi Lubuskiej. 

- "Folkojarmark", na który złożą się: wystawy i kiermasz sztuki ludowej oraz prezentacje i degustacje potraw kuchni tradycyjnej, przygotowanych przez uczestników Festiwalu, a także koncerty muzyczne. Przedsięwzięcie promuje rękodzieło i rzemiosło ludowe z pogranicza województwa lubuskiego i wielkopolskiego, lubuski i wielkopolski folklor, zanikające zawody. 

- Folklove zabawy - ludowe zabawy z prezentacją zwyczajowych zabaw, towarzyszących im wykonań instrumentalnych, form tańca i pieśni, a także pokazem charakterystycznego instrumentarium i strojów ludowych. Prezentacje połączone są ze wspólnymi zabawami z publicznością, szczególnie tą najmłodszą. 

- Akademia Artystyczna to działania w ramach Folkojarmarku, które są przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Będą one połączone ze Strefą Relaksu. Celem akademii będzie edukacja młodych nt. twórczości ludowej, przenikania jej do współczesnych działań, ukazanie piękna przedmiotów wykonanych własnoręcznie. Z kolei na jarmarku będzie można zakupić produkty rzemiosła artystycznego od lokalnych wystawców. 

- Strefa Relaksu, w której będą realizowane warsztaty, gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Będzie to miejsce odpoczynku, warsztatów kreatywności. 

- "Folkowe Jam Session" to kolejne działanie w ramach Folkojarmarku. Będą to wspólne koncerty instrumentalistów z różnych kręgów kulturowych reprezentujących zespoły uczestniczące w festiwalu. Zdarzenie w przestrzeni zielonogórskiej starówki; 

- Międzynarodowy Konkurs "Śpiewacy w Ochli" , w czasie którego artyści zaprezentują tradycje muzyczne różnych regionów Polski i świata. Wszystkie utwory zostaną wykonane a capella. Prezentacja odbędzie się on na terenie skansenu zielonogórskiego Muzeum Etnograficznego podczas inauguracji festiwalu. Konkursowym wykonaniom towarzyszyć będzie pokaz tradycji kulinarnych regionu lubuskiego oraz zespołów zagranicznych uczestniczących w festiwalu połączony z degustacją zwyczajowych dań. 

- „Gala Tradycji” – wspólny koncert uczestników festiwalu Oblicza Tradycji z udziałem kapel, śpiewaków i tancerzy połączony z ogłoszeniem werdyktu Rady Artystycznej, wręczeniem nagród i prezentacjami laureatów. 

- "Folkontariat" - to program wolontariacki przeznaczony dla młodzieży i dorosłych wychodzący z propozycją aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w mieście. Wolontariusze będą mogli działać w obszarach promocji, administracji, organizacji, opiekunów grupy, ewaluacji.

Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć w załączniku do artykułu.

Źródło: Organizator 

Pliki:

Szczegółowy program festiwalu - typ: Plik PDF, waga: 789,07 KB

idn3395

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603