X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Inwestycje w lubuskich szpitalach

Data publikacji: 16.03.2017

14,3 mln zł przeznaczył samorząd województwa na inwestycje w jednostkach ochrony zdrowia. Pieniądze trafią do Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.


inwestycje.jpg

Zależy nam na tym, żeby warunki hospitalizacji w naszych szpitalach były jak najlepsze  – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. We wtorek, 14 marca podpisano umowy na realizację zdrowotnych inwestycji.

13 mln zł dla szpitala w Zielonej Górze

Wsparcie w wysokości 13 mln zł otrzyma Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze.

  • 2,7 mln zł stanowić będzie wkład własny do projektu pn. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.)

- Przypomnę, że samorząd województwa wprowadził już do Wieloletniego Planu Finansowego 12 mln zł. Czyli to jest pierwsza transza. Pozostałą część przekażemy do 2020 roku – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Samorząd województwa stara się pomóc w taki sposób, by szpital kliniczny spełniał wymogi stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia – dodała marszałek. Jak podkreślił prezes szpitala klinicznego Stanisław Łobacz, powstające centrum zapewni kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem. - Powstaną tam oddziały dziecięce z różnymi zakresami  takie, jakich w województwie jeszcze nie było. Będzie to nowoczesny obiekt, który połączy się z budynkiem, w którym do tej pory funkcjonuje oddział ginekologiczno-położniczy oraz onkologia. Budynek ten także będzie powoli modernizowany – zapewniał. Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka pozwoli na przeniesienie oddziałów, tak aby usprawnić leczenie.

  • 5,9 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę, modernizację i doposażenie Oddziału oraz dobudowę z przeznaczeniem na część administracyjną Szpitala.
  • 1,2 mln zł przeznaczane zostanie na tworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych (Przeciwnotworowych). W ramach zadania planowany jest m.in. zakup aparatury medycznej, mebli (jako pierwsze wyposażenie) oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
  • 2,4 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację onkologii. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej budynku „L” Szpitala, w którym zostaną ulokowane wyprowadzone oddziałów oddziały onkologiczne, w tym hematologia.

1 mln zł dla szpitala w Międzyrzeczu

Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I”. W latach 2010-2012 przeprowadzono termomodernizację obiektu, wymieniono okna, ocieplono stropodach, zamontowano kolektory słoneczne oraz zmodernizowano węzły cieplne na łączną kwotę 578.000 zł. Obecnie obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W oparciu o wykonany projekt realizowane będą roboty budowlane polegające na renowacji elewacji, modernizacji dachu (wymiana pokrycia i konstrukcji, obróbek blacharskich), robotach budowlanych zewnętrznych (m.in. wymiana rynien, rur spustowych, izolacji pionowej i poziomej fundamentów budynku wraz z opaską wokół budynku) oraz modernizacji tarasu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. - Modernizacja oddziału ruszy z początkiem kwietnia. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji. Szpital znajduje się na przestrzeni 50 ha. Są one pod nadzorem konserwatora zabytków – wyjaśnił dyrektor szpitala Jacek Hudziak.

Pałac w Zaborze odzyska dawny blask

890 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja Sali Kryształowej” pałacu, w którym mieści się Centrum Leczenia Dzieci Młodzieży w Zaborze. Wnętrze wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich i restauratorskich tak z przyczyn technicznych, jak i ze względu na podstawowe wymogi estetyczne. Bogaty, sztukatorski wystrój ścian i sklepienia, wielkie kryształowe lustra nad kominkami stanowią jeden z najcenniejszych przykładów sztuki rokokowej. Prace renowacyjne obejmą poprawę stanu technicznego ścian i stropów, odtworzenie wszelkich zachowanych historycznych elementów oraz przywrócenie pierwotnego, reprezentacyjnego wyglądu wnętrza. W wyniku prac konserwatorskich Sala Kryształowa odzyska dawną świetność. Jednocześnie – w związku z planowanym montażem windy zewnętrznej – będzie mogła być w przyszłości udostępniona także osobom zwiedzającym.

Ponadto kolejne 150 tys. zł przeznaczone zostanie na montaż dźwigu elektrycznego wraz z infrastrukturą dla osób niepełnosprawnych. Kwota ta stanowi połowę wartości inwestycji. Drugą część środków jednostka planuje pozyskać z PFRON-u. - W najbliższych dniach będziemy ogłaszać przetarg na renowację Sali Kryształowej. Do końca października mam nadzieję zakończyć tę inwestycję. Podobnie jeżeli chodzi o budowę windy, na którą pani konserwator wyraziła zgodę. To jest dla nas olbrzymia sprawa, która pozwoli na poruszanie się dzieciom niepełnosprawnym – podkreślał dyrektor Centrum Krzysztof Krzyżanowski.

Wykaz zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

L.p.

Nazwa jednostki

Nr umowy

Nazwa zadania

Cel

Wartość zadania

Kwota z budżetu Województwa Lubuskiego

1.

Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

3/2017

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp.

z o.o.

Stworzenie nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne. Podniesienie bezpieczeństwa

i jakości opieki szpitalnej poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury.  Wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych dla dzieci, takich jak: hematologia, diabetologia oraz onkologia dziecięca.

 

92.000.000

2.723.000

4/2017

Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez rozszerzenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych.  

 

8.302.969

5.895.469

5/2017

Utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Przystosowanie pomieszczeń nowotworzonej Pracowni Leków Cytostatycznych do bezpiecznego sporządzania leków cytostatycznych dla pacjentów . Leki wytwarzane będą w warunkach gwarantujących wysoki standard jakościowy, zapewniający bezpieczne warunki pracy dla pracowników pracowni.

 

1.300.000

1.270.000

 

Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

6/2017

Modernizacja Klinicznego Oddziału Onkologii – etap I

Dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów budowalnych. Poprawa standardów, bezpieczeństwa i jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

2.435.000

2.407.500

Razem Szpital Zielona Góra

104.037.969

12.295.969

2.

SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w  Międzyrzeczu

7/2017

Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I;

 

Dostosowanie obiektu do wymogów techniczno-sanitarnych zgodnie

z polskimi regulacjami prawnymi. Poprawa standardów, bezpieczeństwa i jakości wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

1.080.000

1.000.000

Razem Szpital w Międzyrzeczu

1.080.000

1.000.000

3.

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

8/2017

Montaż   dźwigu   elektrycznego  wraz  z  infrastrukturą  dla  osób niepełnosprawnych

Zapewnienie możliwości dostępu do pomieszczeń szpitala na wszystkich kondygnacjach pacjentom niepełnosprawnym.

310.000

150.000

9/2017

Renowacja Sali Kryształowej w pałacu w Zaborze

Sala Kryształowa jest wykorzystywana  na gimnastykę korekcyjną dzieci i młodzieży, okresowo odbywają się w niej konferencje dotyczące psychiatrii dzieci i młodzieży. W ramach arteterapii odbywa się nauka tańca dzieci leczonych w szpitalu. W Sali Kryształowej odbywają się też przedstawienia teatralne i animacje terapeutyczne dla dzieci.

900.000

890.000

Razem Centrum w Zaborze

1.210.000

1.040.000

Ogółem wartość przedsięwzięć inwestycyjnych

106.327.969

 

Ogółem kwota z budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok

 

14.335.969

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 

idn3337

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603