X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Rewitalizacja Parku w Kiełpinie

Data publikacji: 22.02.2017

Inwestycja obejmuje rewitalizację parku w celu udostępnienia zabytkowego terenu zielonego.

rewitalizacja.png

Głównym celem realizacji zadania jest odtworzenie parku krajobrazowego poprzez przywrócenie zdegradowanemu obszarowi jego dawnego charakteru oraz uroku zawdzięczanemu położeniu oraz wyjątkowej roślinności.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie m.in. prac polegających na: 

• Usunięciu drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki;

• Pielęgnacji drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji;

• Odtworzeniu alei drzew (dęby) wzdłuż DW 279 od strony południowej;

• Niwelacji terenu poprzez usunięcie zbędnych nasypów i hałd gruzu oraz innych odpadów, naniesionych wtórnie na teren parku;

• Wytyczeniu alei parkowych wg ich historycznego przebiegu;

• Wytyczeniu nowych ścieżek, zgodnie z założeniami projektowymi;

• Zaakcentowanie głównego wejścia do parku poprzez stworzenie niewielkiego placu, w którym skupiają się wszystkie alejki parkowe;

• Wyodrębnieniu historycznego wzgórza w centralnej części parku i umiejscowieniu na nim altany, opracowanej wg indywidualnego projektu na etapie realizacji zadania;

• Wyeksponowaniu dębowej alei po zachodniej stronie parku;

• Stworzeniu polan trawiastych i łąk kwietnych wokół wzgórza, rozciągających się od alei drzew do nasadzenia po stronie południowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych po stronie zachodniej i społecznościowych ogródków uprawnych po stronie wschodniej;

• Odtworzeniu dwóch stawów w północnej części parku;

• Połączeniu stawów strumieniem, nad którym należy zaprojektować mostek drewniany;

 

Park w Kiełpinie został zaprojektowany na przełomie XIX i XX wieku przez uznanego architekta krajobrazu Petera Lenné. Park był częścią założenia pałacowego położonego w sąsiedztwie, po wschodniej stronie. Do dnia dzisiejszego przetrwała zarówno zieleń, jak i niektóre zabudowania, jednak całość nie przypomina już dawnej formy. Brak jest oryginalnych planów pierwotnej wersji parku.

 

Wartość szacunkowa zamówienia – 1.996.659 zł 

Wybrana oferta: PARK-M POLAND Sp. z o.o. – 1.378.301 zł 

Termin realizaacji  - 30 listopada 2017 r. 

Łączna powierzchnia parku objęta inwestycją: 19.240 m2

 

Źródło: Urząd Miasta Zielona Góra

idn3328

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603