X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Data publikacji: 29.12.2016

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy wojewódzkim szpitalu klinicznym w Zielonej Górze.

dobry dzieD [r.jpg

Umowę podpisali marszałek Elżbieta Anna Polak i prezes szpitala Stanisław Łobacz. – To będzie miejsce zintegrowanego leczenia, łączące w sobie opiekę nad matką i dzieckiem. To dobry dzień dla dzieci, rodziców i dla kobiet – powiedziała marszałek po podpisaniu umowy.

O kulisach przygotowania i procedowania projektu utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka opowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej: - Wysiłek był ogromny, przygotowania trwały od 2009 roku, projekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka się zmieniał, rozrastał i ostatecznie wartość projektu wyniosła 92 mln zł i została zatwierdzona przez ministra zdrowia, a właściwie przez Komitet Sterujący. Niestety minister zdrowia głosował przeciwko naszemu projektowi, ale na szczęście ja jestem w Komitecie Monitorującym, samorządy regionalne nas poparły i udało się to przegłosować. Wcześniej przed uzyskaniem planu działań dla tej inwestycji, uzyskaliśmy pozytywną opinię wojewody lubuskiego. Nasz Komitet Monitorujący przyjął plany działań jeszcze w listopadzie i zatwierdził wartość tego projektu w trybie pozakonkursowym. No i teraz mamy finał, projekt został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, bo pomimo trybu pozakonkursowego, projekty podlegają ocenie.

Dofinansowanie do projektu wynosi 56 mln zł w ramach RPO Lubuskie 2020. – Samorząd województwa zapewnia wkład własny z budżetu województwa. W tym roku już przekazaliśmy 4 mln zł, w przyszłym tyle samo przekażemy a łącznie wkład samorządy wyniesie aż 12 mln zł. – podkreśliła marszałek. – Bardzo nam zależy na tej inwestycji, w praktyce jest to budowa szpitala dziecięcego, w którym będą się znajdowały oddziały wysokospecjalistyczne. Nie mamy takiego szpitala w regionie i musze powiedzieć, że kluczowy przełom w planowaniu tej inwestycji to była opinia prof. Anny Dobrzańskiej, która oceniła ją jako niezbędną i priorytetową dla regionu. Lubuskie ma najgorszą w kraju dostępność w lecznictwie pediatrycznym, dlatego też projekt był wysoko oceniony. Chodzi tu nie tylko o poprawę standardów leczenia najmłodszych pacjentów, którzy musieli liczyć na ośrodki kliniczne w Poznaniu, Szczecinie czy Wrocławiu. Chodzi tu również o wyłączenie leczenia pediatrycznego z leczenia dorosłych. Nie mieliśmy nawet OIOM-u dla dzieci. Nowe centrum spełni nasze oczekiwania, poprawi dostępność do leczenia, a także warunki leczenia dla małych pacjentów.

Marszałek przypomniała o spotkaniach z Jurkiem Owsiakiem, prezesem Fundacji WOŚP, dzięki której zielonogórski szpital został doposażony w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia dzieci i noworodków. – W tym montażu finansowym brakuje nam jeszcze trochę środków, wprawdzie cały czas kupujemy sprzęt, ale ciągle brakuje nam wysokospecjalistycznego sprzętu, na takie oddziały jak hematologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, o ten sprzęt zadbaliśmy, bo WOŚP ustami pana prezesa obiecała nas w tym wesprzeć – powiedziała marszałek, wspominając niedawną wizytę Jurka Owsiaka w zielonogórskim szpitalu.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowane jest na październik 2020 r. – To dość długi czas, w porównaniu np. z radioterapią, która powstanie już w 2018 r. – mówiła marszałek. – Ale to praktycznie budowa nowego szpitala. Myślę, że to bardzo dobry dzień dla dzieci, dla rodziców i dla kobiet. To będzie leczenie zintegrowane, łączące opiekę nad matką i dzieckiem. Takie jest ukierunkowanie Polityki Spójności Unii Europejskiej. Pamiętam negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego, kiedy to ochrona zdrowia miała być w ogóle wyłączona z finansowania z RPO. Ale jako Lubuskie mocno się postawiliśmy, powiedzieliśmy, że nie ustąpimy, bo musimy zbudować Centrum Matki i Dziecka. I udało nam się, zabezpieczyliśmy środki. A nie będzie to jedyna inwestycja w szpitalu klinicznym, bo będą prowadzone inne.

Prezes Łobacz przedstawił szczegóły inwestycji i całego projektu, którego beneficjentem jest Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Projekt nosi nazwę „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”

Umowa nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00
Wydatki ogółem: 92 000 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 92 000 000,00 PLN
Dofinansowanie: 55 999 999,97 PLN

Okres realizacji Projektu ustala się na:
rozpoczęcie realizacji: 29 kwietnia 2015 r.;
zakończenie rzeczowe: 30 października 2020 r.;
zakończenie finansowe: 31 grudnia 2020 r.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego realizującego leczenie ogólnopediatryczne i specjalistyczne w powiązaniu z rozwojem kierunku Medycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Efektem projektu będzie podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki szpitalnej poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych, mniejsza migracja pacjentów z województwa lubuskiego oraz unowocześnienie infrastruktury.

Celami budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. są odseparowanie oddziałów dziecięcych od oddziałów, gdzie przebywają dorośli, zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o anestezjologię i intensywna terapię, onkologię, stanowiska oparzeniowe, odizolowany odcinek zakaźny.

Nowy budynek będzie posiadać 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Powierzchnia netto budynku Centrum szacowana jest na 19 600 m2, kubatura obiektu wynosi 87 200 m2.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

idn3298

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆBilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603