X

Posiadasz nieaktualną wersję przeglądarki Internet Explorer. Aby poprawnie wyświetlić serwis zalecamy pobranie jej aktualizacji lub jednej z alternatyw:

ie

Internet Explorer

opera

Opera

chome

Google Chrome

fire fox

Mozilla Firefox

Regulamin

Regulamin Serwisu Infoludek.pl

§ 1

Zasady ogólne

1. Serwis Infoludek.pl prowadzony jest przez InterVista Sp. z o .o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żubrów 3 (dalej: Administrator).

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych przez osoby, którym zostało udostępnione miejsce w Serwisie, oraz treść opinii, ogłoszeń i apeli zamieszczanych przez osoby trzecie. Informacja jest udostępniana publicznie za zgodą autorów.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.

4. Redakcja serwisu Infoludek.pl zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania wszelkich nadsyłanych tekstów.

5. Treść Serwisu Infoludek.pl, jego szata graficzna zarówno w całości jaki we fragmentach, użyte znaki towarowe i inne oznaczenia pozostają pod ochroną prawa i nie mogą być wykorzystywana przez Użytkowników w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

6. W serwisie obowiązują zasady netykiety.

 

 § 2

Dodawanie ogłoszeń i udział w konkursach

 

1. Dodawanie ogłoszeń odbywa się w zgodzie z postanowieniami Regulaminu zamieszczania ogłoszeń w serwisie Infoludek.pl.

2. Udział w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora odbywa się w zgodzie z postanowieniami Regulaminu udziału w konkursach SMS.

 

§ 3

Polityka prywatności

 

1. Osoby korzystające z witryny internetowej www.infoludek.pl, zwane dalej Użytkownikami, wyrażają zgodę, na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w celu wykonania umów i należytego świadczenia usług przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych osobowych. Użytkownik ma prawo domagać się, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte

3. Dane Użytkownika nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów uprawnionych do pozyskania danych w drodze ustawy i nie będą wykorzystywane do wysyłania informacji od podmiotów innych niż Administrator.

4. Podczas poruszania się po witrynie internetowej www.infoludek.pl niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny, w szczególności za pośrednictwem plików „Cookiem”, znaczników internetowych, przez zbieranie danych nawigacyjnych, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Użytkownik ponadto godzi się na możliwość pozostawienia w jego systemie komputerowym plików Cookiem lub innych plików pełniących podobną funkcję.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.


Bilety na wydarzenia

ZIELONA GÓRA I LUBUSKIE

zobacz więcej na bilety.infoludek.pl
logo

Serwis Informacyjny

tel. +48 91 88 69 601

Serwis Ogłoszenia


tel. +48 91 88 69 602

Serwis Katalog (firmy i opinie)


tel. +48 91 88 69 603